Strona główna » RODO - Polityka Ochrony Danych Osobowych
Kategorie
Szukaj produktu
Producenci

RODO - Polityka Ochrony Danych Osobowych

Polityka Ochrony Danych Osobowych  

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma:  
     JGS Jacek Szpaderski,  
zarejestrowana pod adresem:  
     ul. Kwitnąca 7/65;
     01-926 Warszawa
     NIP: 526-105-14-82 
     Regon:  012474148
     E-mail:  jgs@jgs.pl 
     Tel.:  +48 500 300 510  

 

Właściciel firmy, p. Jacek Szpaderski pełni wszystkie funkcje związane z Danymi Osobowymi, tj:  

 • ADO – Administrator Danych Osobowych,  
 • ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji,  

W sprawach związanych z Państwa Danymi Osobowymi i ich przetwarzaniem prosimy kontaktować się pod adresem:  jgs@jgs.pl 


 

Sposób pozyskiwania Danych Osobowych: 

 • bezpośrednio od Państwa, lub  
 • za pośrednictwem portalu Allegro (stanowiącego własność spółki Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000635012). 


 

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy? 

Korzystanie ze świadczeń ADO, w tym zawarcie umowy z ADO w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Danych Osobowych Klienta.  Podanie przez Klienta danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.  Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania danych Klienta, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym. 


 

Czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych? 

Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania.  Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na rzecz Klienta. 


 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne tego przetwarzania: 

 • Realizacja umowy sprzedaży zawartej z Klientem. 
  Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art.. 535 kodeksu cywilnego. 
 • Kontakt z Klientem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na zapytanie Klienta. 
  Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi Klientów. 
 • Przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji. 
  Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie Klientom realizacji ich praw. 
 • Przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja zwrotu towaru. 
  Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi Klientów oraz umożliwienie Klientom realizacji ich praw. 
 • Dochodzenie roszczeń względem Klientów lub przez Klientów. 
  Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami Klientów. 
 • Prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych. 
  Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia. 
 • Wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji. 
  Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi Klientów. 


 

Czy dane osobowe będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane? 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane 


 

Czy jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie? 

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


 

Przekazywane Danych Osobowych 

Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach, biuru księgowemu), 
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), 
 • dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości. 


 

Czy dane osobowe są lub będą przekazywane poza Unię Europejską? 

Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu, usług firm kurierskich lub systemów informatycznych Dane Osobowe Klientów mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej.  W takim przypadku zostaną podpisane odpowiednie umowy i podjęte odpowiednie działania w celu zabezpieczenia Danych Osobowych Klientów. 


 

Wszyscy nasi Klienci, których Dane Osobowe są przetwarzane mają prawo do:

 • dostępu do swoich Danych Osobowych,
 • uzyskania kopii swoich Danych Osobowych,
 • sprostowania swoich Danych Osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych,
 • przeniesienia swoich Danych Osobowych do innego ADO,
 • usunięcia swoich Danych Osobowych,
 • bycia zapomnianym,
 • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony Danych Osobowych.

Skorzystanie z prawa wycofania zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 


 

Przez jaki okres będą przetwarzane Dane Osobowe? 

Dane Osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego.  Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.  Po upływie wyżej wymienionych okresów Dane Osobowe Klienta są usuwane lub poddawane anonimizacji. 

 


 

Podstawa prawna przekazania informacji:  

Art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: "Rozporządzeniem"). 

 

 


Przejdź do strony głównej
Zmiana języka
PolskiAngielskiNiemieckiWęgierskiHiszpańskiPortugalskiFrancuskiWłoskiSzwedzkiNorweskiFińskiDuńskiCzeskiSłowackiRumuńskiBułgarskiTajskiWietnamskiJapońskiChińskiRosyjskiBiałoruskiUkraińskiGreckiHindiTureckiŁacinaEsperanto
Waluta
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Systemy płatności
 • eserivce
 • Dotpay
 • iMoje
 • BGŻ
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu